Trápí vás obrovské návaly zuřivosti, které vám přijdou neadekvátní situacím, ve kterých se objevují? Nebo vás pravidelně přepadají deprese či panické ataky? Naskakujete automaticky do vzorců, které vám neslouží či vám dokonce škodí (přejídání, závislosti – včetně té na sociálních sítích)?

Za silnými emocemi, jež se zdají být neadekvátní situacím, ve kterých se objevují, ale i za některými fyzickými obtížemi či závislostmi mohou být nezpracované zážitky z minulosti.