• Trápí vás obrovské návaly zuřivosti, které vám přijdou neadekvátní situacím, ve kterých se objevují?
  • Nebo vás pravidelně přepadají deprese či panické ataky?
  • Naskakujete automaticky do vzorců, které vám neslouží či vám dokonce škodí (přejídání, závislosti – včetně té na sociálních sítích)?

Za silnými emocemi, jež se zdají být neadekvátní situacím, ve kterých se objevují, ale i za některými fyzickými obtížemi či závislostmi mohou být nezpracované zážitky z minulosti.

EMDR je psychoterapeutický přístup, který pomáhá tyto nezpracované zážitky najít a zpracovat tak, aby vám už v životě nečinily obtíže.

Někdy se může jevit tato metoda jako zázračná, neboť u některých zážitků je pomoc velmi rychlá – jak mávnutím kouzelného proutku (ve skutečnosti zamáváním prsty před vašima očima).

 

Co je to EMDR

EMDR je psychoterapeutický přístup, který se úspěšně využívá při léčbě traumatických i dalších velmi nepříjemných životních zážitků.

EMDR terapie propojuje různé prvky několika uznávaných psychoterapeutických přístupů a navíc jako jediná pracuje s bilaterální stimulací – laicky řečeno se střídavým stimulováním pravé a levé strany těla a to:

  • pohybem očí z jedné strany na druhou
  • nebo poklepáváním střídavě na pravou a levou část těla,
  • případně zvukovými signály vysílanými střídavě do levého a pravého ucha.

EMDR patří dle výzkumů mezi jednu z nejefektivnějších metod na léčbu traumatu a má podporu ve výzkumech i při léčbě dalších poruch a zpracovávání negativních zážitků a emocí.

 

Název EMDR

Zkratka EMDR je tvořena z počátečních písmen anglických slov „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“. V překladu Desenzibilizace a znovuzpracování pomocí očních pohybů. Většinou se však název metody nepřekládá a používá se jen zkratka EMDR.

Jak jsem již uvedla, krom pohybu očí se v dané technice mohou využívat i další způsoby bilaterální stimulace (taktilní či auditivní). Název reflektuje jen pohyb očí, který stál u zrodu techniky. Později, po objevení dalších způsobů bilaterální stimulace, byl už název zažitý, a proto se už neměnil.

 

Historie metody EMDR

Autorka metody, americká psycholožka Francine Shapiro, se jednoho dne roku 1987 procházela v parku. Po nějaké chvíli si uvědomila, že nepříjemné myšlenky, které se jí honily hlavou, najednou zmizely. Byla překvapena, neboť šlo o takové ty dotírající myšlenky a v hlavě hlodající červíčky, kteří většinou vyžadují nějakou konkrétní akci, aby je šlo aspoň zmírnit. Když po chvíli začala na dané věci znovu myslet, vnímala, že už jí neznepokojují. Jakoby ztratily svůj emoční „náboj“.

Přemýšlela, co mohlo být příčinou změny. A na základě bedlivého sebepozorování (s kterým měla dlouholeté zkušenosti po onkologickém onemocnění) si všimla, že když se jí vtíravé myšlenky zase vrátily, začaly ji velmi rychle těkat oči sem a zase tam. Pak ty myšlenky z její mysli zmizely, a když si je opět uvědomila, nebyly už tak nepříjemné.

Po této zkušenosti v parku začala záměrně experimentovat s těkáním očím. Nejprve na sobě a pak i na všech svých známých, kteří k tomu byli svolní.

Později v rámci své disertační práce provedla kontrolní studii s osobami, kterým byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha (PTSD)*. Šlo například o válečné veterány či oběti sexuálního zneužívání. Tito lidé zažili po EMDR terapii rychlou úlevu.

 

Kontroverzní? Je technika EMDR opravdu účinná?

Na začátku narážela F. Shapiro se svoji technikou na nedůvěru až odpor. Mnohým lidem přišly neuvěřitelné výsledky její kontrolní studie, dle které lidé postižení PTSD zažívali rychlou úlevu. V dané době ještě neexistovaly žádné důkladné vědecké studie doporučující nějaký druh terapie a panoval názor, že PTSD se dá jen velmi obtížně léčit.

Z nevěřících a odpůrců, kteří byli ochotni metodu osobně vyzkoušet, se však rychle stávali její stoupenci.

V současnosti je EMDR doporučovaný terapeutický přístup pro PTSP ve směrnicích mnoha zemí a institucí, včetně například Světové zdravotnické organizace (WHO, 2013) a Americké psychiatrické asociace.

Kromě toho mnoho publikací dokumentuje úspěšné použití EMDR nejen při PTSP, ale i při zvládání posttraumatických symptomů u jiných poruch, např. psychózách (van den Berg et al., 2015) a též při léčbě nejrůznějších zážitkově podmíněných poruch, např. deprese (Hase et al., 2015) či závislostí (Hase et al., 2008).

 

Jak EMDR funguje

Vše, co prožijeme, se ukládá do našeho těla. Naše zážitky se ukládají do nervových sítí v mozku. To se děje automaticky.

Některé události však mohly být pro nás příliš zahlcující – ať už proto, že jsme byly malými dětmi a náš nervový systém byl ještě nezralý a neměl kapacitu to zpracovat, nebo proto, že událost byla velmi intenzivní (např. zneužívání, znásilnění, nehoda, přihlížení velkému násilí, přírodní katastrofa atd.)

Tyto zážitky, které byly pro nás příliš zahlcující, nebyl náš systém schopen „správně“ uložit a proto ovlivňují naše uvažování, cítění i chování způsobem, který nám nevyhovuje a nyní nám už ani neslouží. Pocity z této události, někdy i daná událost se nám pak připomínají. Samotnou událost si však už nemusíme vůbec pamatovat, mohou nám pouze vyskakovat pocity a přesvědčení, které se k ní váží.

Bilaterální stimulace pomáhá se správným uložením vzpomínky a snižuje její emoční náboj – vzpomínku nezapomeneme, ale už není více spojena se silnými zneklidňujícími emocemi. To způsobí redukci či úplné odeznění symptomů, které se k tomu vázaly.

 

EMDR dnes

Dnes je EMDR celosvětově uznávanou metodou podpořenou mnoha výzkumy. Víc jak 20 vědecky ověřených studií dokazuje účinnost EMDR při léčbě traumatických i dalších velmi nepříjemných životních zážitků.

Ohledně léčby PTSD se ukazuje jako jedna z nejúčinnějších.

Účinnost dokládá nejen mnoho výpovědí lidí, kterým pomohla, ale byly doloženy i neurofyziologické a biologické změny jako důsledek psychoterapeutické intervence pomocí EMDR.

Např. normalizace základních úrovní kortizolu (1), signifikantní rozdíl v distribuci krevního mozkového průtoku – po léčbě EMDR nižší KMP na úrovni hypokampu a v zadní kůře mozkové spánkové a zrakové (2); nárůst objemu hypokampu (3) a další.
Jako efektivní terapii uznává EMDR široká škála nejrůznějších organizací ve Spojených státech (například Ministerstvo obrany nebo Americká psychiatrická společnost) i jinde ve světě.

 

EMDR v ČR

V České republice se rozšiřuje povědomí o metodě EMDR a základna certifikovaných terapeutů ve větší míře až nyní.

Sice tu již dříve proběhly dva výcviky (v r. 2009 a v r. 2012 vedené lektory z Německa a Rakouska), ale certifikovaných psychoterapeutů, kteří techniku pak systematicky využívali, bylo jen velmi malé množství. Možná i z důvodu omezených možností supervize a dalšího vzdělávání v této metodě.

V roce 2019 byl založen Český institut pro psychotraumatologii a EMDR-vzdělávání (dále jen CIPE), který má za cíl rozšíření základny certifikovaných terapeutů EMDR a také pravidelné vzdělávání a supervize certifikovaných terapeutů. Unikátní metoda EMDR se tak snad i u nás stane rozšířenější.

Pod výše uvedeným institutem (CIPE) proběhl v roce 2020-2021 certifikovaný výcvik zaštitovaný italskými odborníky, který jsem měla tu čest absolvovat i já.

 

Máte k terapii EMDR ještě nějakou otázku?

V dalším článku zodpovídám vaše dotazy k terapii EMDR:

  • Lze dělat EMDR i on-line?
  • Jak dlouhá je terapie?
  • Jak terapie probíhá?
  • Lze EMDR použít i u dětí?

 

Může EMDR pomoci i vám?

Chtěla byste zjistit, jak vám může tento terapeutický přístup pomoci s vašimi potížemi? Napište mi přes níže uvedený kontaktní formulář a můžeme to spolu probrat na konzultaci.

 

 

11 + 11 =

Vysvětlivky:

Dezenzitizace – desenzibilizace – snižování (redukování) přecitlivělosti

*PTSD = Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD – z angl.. post-traumatic stress disorder, někdy též nazývaná jako posttraumatický stresový syndrom (PTSS)) je duševní porucha, která vzniká po náhlých událostech ohrožujících život či osobní integritu.

Dle EMDR je PTSP porucha paměťových procesů vztahujících se k traumatické zkušenosti (náš mozek si traumatické události pamatuje jinak než běžné události, neuložil si je „správně“ – zůstávají izolované a zabraňují učení se nových věcí ohledně toho, co člověk prožil)

BLS = Bilaterální stimulace

 

Použité zdroje:

SHAPIRO, Francine. Jak se zbavit minulosti: začněte si sami řídit svůj život s pomocí technik sebeovládání, které jsou součástí terapie EMDR. Přeložil Lubomír SEDLÁK. Olomouc: ANAG, [2016]. ISBN isbn978-80-7554-025-6.

(1) Heber – Kellner –Yehuda (2002). Journal of Clinical Psychology, vol. 58, Issue 12, 2002
(i Gerardi et al. 2010)

(2) Výzkum provedený Národní výzkumnou agenturou v Římě a švédským univerzitním centrem. Pagani et al. Instituto di scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma Nuclear Medicine Communications, 2007, 28: 757-765

(3) Bossini et al. (2007). Neuroanatomical changes after eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment in posttraumatic stress disorder. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 19(4):475-6.

(4) Bossini et al. (2012). Studio di valutazione dell´efficacia clinica e neurobiologica dell´EMDR in pazienti affetti da PTSD, in Rivista di Psichiatria. Vol. 47, n. 2

Hase M., Balmaceda U. M., Hase A., Lehnung M., Tumani V., Huchzermeier Ch., Hofmann A. (2015). Eye movement desensitization and reprocessing (DMR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an inpatient setting. Brain and Behavior, 5(6), e00342

Hase, M., Schallmayer, S., Sack, M. (2008). EMDR reprocessing of the addiction memory: Pretreatment, post treatment and 1month followup. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 170179

Van den Berg, E.P.G., de Bont, P.A.J.M., van der Vleugel B.M., et al. /2015). Prolonged Exposure vs Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs Waiting List for Posttraumatic Stress Disorder in Patients With a Psychotic Disorder. A Radomized Clinical Trial. JAMA Pschiatry, 72(3), 259-267.

WHO releases guidance on mental health care after trauma (2013).
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/trauma_mental_health_20130806/en/, stažený 8.6.2021

Pavla Kupčo

Chcete se podělit o své dojmy a zkušenosti? Máte dotaz? Pište do komentářů:

comments

Níže zadejte své křestní jméno a e-mail

 

Pošlu Vám e-book Z bouchajícího papiňáku laskavou mámou. A spolu s ním získáte i pravidelnou dávku inspirace, jak žít šťastněji a vyrovnaněji (nejen) s dětmi.

 

 

Váš e-book už je na cestě k vám!

Níže zadejte svůj e-mail.

Pošlu Vám e-book Z bouchajícího papiňáku laskavou mámou. A spolu s ním získáte i pravidelnou dávku inspirace, jak žít šťastněji a vyrovnaněji (nejen) s dětmi.

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu (Mgr. Pavla Kupčo, IČ: 04883187, se sídlem K parku 298, 251 01 Nupaky) je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů , které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání e-booku a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.

You have Successfully Subscribed!