Proč dnes křičím a rozhodí mě maličkosti, které mne jindy nechají ledově chladnou? Svou roli může hrát mnoho okolností. Krom jiných i fáze menstruačního cyklu. A právě o tom bude tento článek. A pozor, čtěte dál, i pokud momentálně nemenstruujete. I v období těhotenství a kojení jsme cyklické.

Pro některé ženy je souvislost jejich hněvu s jejich cyklem nepřehlédnutelná,  přesto se setkávám i s ženami, které propojenost teprve objevují. Třeba až na základě podrobnější analýzy svého zápisníku hněvu (je součástí e-booku Papiňák pod kontrolou). Zvláště, když ještě kojí, či nemají velké výkyvy nálad, nemusí vidět spojení hned na první pohled.

Ať už vnímáte či nevnímáte vliv vašeho menstruačního cyklu na vaše nálady a zejména na vaše výbuchy hněvu a křiku, tento článek vás zasvětí do problematiky hlouběji a ukáže vám nové, pravděpodobně dosud netušené souvislosti.

Pojďte se mnou nahlédnout na ženské archetypy a zjistit, co nás učí o jednotlivých fázích menstruačního cyklu. Začtěte se a zjistěte, jak plynout životem v souladu s jednotlivými fázemi, neztrácet zbytečně energii a neohrožovat své vztahy rozčilováním se a křičením na všechny kolem.

Archetypy žen

Jak porozumět ženám? Některým mužům (ale i ženám) se to může zdát zhola nemožné. Jak porozumět jednotlivým fázím menstruačního cyklu a co s námi dělají?

Vezměme si na pomoc příběhy, které provází lidstvo od nepaměti. Uchovávají v sobě totiž ryzí podstatu problematiky, to hlavní, typický vzorec chování. Skrývají v sobě takzvané archetypy.

Ať už budete číst staré mýty, pohádky či jiné dávné příběhy, setkáte se v nich s několika typickými postavami. Omezme se nyní jen na ženské postavy a s jejich pomocí nahlédněme na několik významných aspektů ženy.

 

Životní cyklus

Životní cyklus žen bývá reprezentován postavami panny, matky a baby/stařeny. Jedná se o takzvanou světlou trojici. Ta však, aby byla kompletní, musí být doplněna ještě o temnou nebo strašnou matku.

Četly jste pozorně?  Temná či strašná matka! Ano, i to je součást naší podstaty. I ta k nám patří a je v pořádku jí v sobě nechat žít.

 

Plodné období

Vzhledem k tomu, že se nyní zabýváme menstruačním či lunárním cyklem, opusťme archetypy celého životního cyklu ženy a představme si archetypy, které reprezentovaly pouze ženy v plodném věku. I ty lze rozdělit na čtyři základní, velmi podobné výše zmiňovaným: mladá krásná Panna, dobrotivá Matka (Královna), Kouzelnice (Čarodějka), šeredná Stařena (ohyzdná Babizna).

Tyto čtyři postavy Panny, Matky, Kouzelnice a Baby se objevují všude v ústně tradovaných příbězích (v mýtech, legendách, pohádkách). Ukazují propojenost s ročním obdobím, s cyklem měsíce i s měsíčním cyklem žen, pomáhají vidět a pochopit ženské rytmy a přirozenost žen.

Stručné představení jednotlivých fází

Panna představuje mladou nevinnou dívku plnou nadšení a dynamické energie, jaro s energií obnovy, nových začátků a inspirace. Dorůstající měsíc, předovulační fázi a její barva byla bílá.

Matka (Královna) představuje plodnou a starostlivou ženu, plnost energií léta, energie plodnosti, poskytování výživy a posílení, zářivé světlo úplňku, ovulaci a souvisí s ní červená barva.

Kouzelnice (Čarodějka) představuje sexuálně mocnou ženu, jež má magické schopností a umí očarovat a provokovat muže. Je spjata s energií podzimu a zvětšující se tmou ubývajícího měsíce, reprezentuje předmenstruační období.

Baba (Stařena) byla zobrazována jako vědma, bývá s ní spojována tvořivost, hluboké poznání a schopnost komunikace s jinými světy. Reprezentuje fázi menstruace, stažených energií a ztracené krásy krajiny v zimě. Je spojena s novem.

Více o jednotlivých fázích se můžete dočíst například v knize Rudý měsíc nebo v knize Cyklická žena. Obě napsala Miranda Gray.

V každé fázi je přítomna temná i světlá energie

Znovu bych chtěla zopakovat, že temné části k nám patří, hněv k nám patří. Veškeré pokusy o oddělení světlé a tmavé části, potlačení té tmavé a žití pouze té světlé se vymstí.

Nic není černobílé a hněv je součástí našeho každodenního života. Je to jedna ze základních emocí.

V souvislosti s výše zmíněnými fázemi menstruačního cyklu, se může hněv, příp. křik objevit v následujících fázích například z následujících důvodů:

Fáze baby

Ve fázi baby může ženy obtěžovat soustředit se na vnější svět a nutnost být s ním hodně v interakci. Bohužel matka malého dítěte jej nemůže většinou na několik dní opustit a odejít si do červeného stanu pohroužit se jen do sebe. To může frustrovat a vyvolat hněv.

Dále může v této fázi ženu obtěžovat zabývat se malými detaily a každodenními potřebami. I to může být zdrojem její frustrace a hněvu.

Většinou se však v této fázi objevuje více pláč než křik.

Fáze panny

Ve fázi panny ženu většinou naopak frustruje přemíra klidu, nedostatek podnětů a nemožnost komunikace s jinými lidmi než s dítětem, nemožnost vyrážet do světa a vybíjet svou energii.

Přesto je jedna fáze, kdy se křik objevuje nejčastěji

Z mé zkušenosti práce se ženami se podrážděnost a nekontrolovatelné výbuchy hněvu a křiku nejčastěji objevují v premenstruační fázi, tedy ve fázi kouzelnice, zejména v její druhé části, kdy vládne čarodějka.

V tuto dobu narůstá emoční citlivost a energie, chybí ale většinou nasměrování, a tak může vzrůstat neklid, nervozita, podrážděnost. Pokud se nepodaří energii nasměrovat a uvolnit (např. tvorbou či cvičením, ideálně expresivním), může se projevovat až destruktivně.

Destruktivní energie lze využít ke zbavení se starého a nechtěného. Vnímám v tom jeden ze smyslů této fáze – upozorňuje nás na to, co v našem životě drhne, čemu jsme už odrostly, co už nepotřebujeme. Některé ženy těsně před menstruací mají potřebu uklízet, i to je způsob, jak se oddělit od starého, vymést špínu a prach, vyházet nepotřebné.

Často je v této fázi nutná změna, ať už prostředí, v němž žijeme, v běžné rutině nebo ve vztazích. Právě hněv nám může pomoci odhalit, kde jsou překročeny naše hranice, kde nejsou uspokojovány naše potřeby, kde nejsme sebou samými a co potřebujeme změnit.

Fáze Kouzelnice nás konfrontuje s naším temnějším aspektem, vyžaduje odvahu sestupu do podzemí a upřímného pohledu na sebe a svůj momentální život.

Ač je tato fáze pro některé ženy hodně náročná, má svůj velký význam. Odráží často vnitřní potřebu osobní změny a růstu a potřebu přijetí proměnlivých energií a cyklické povahy. Naše temné části nás aktivně vyzývají k sebepoznání a zodpovědnému chování.

Doporučení, co dělat pro hladší průchod fází kouzelnice (čarodějnice), tj. bez destruktivní energie a zbytečného křičení na druhé

  • Dovolte si vyjádřit svou tvořivou energii, nepotlačujte ji. (Může u toho vzniknout nepořádek, můžete potom „dílo“ zničit, důležitý je proces, nikoli výtvor.)
  • Vyzkoušejte bioenergetická cvičení. (V tuto fázi uvítáte zejména ty expresivnější. Video se sestavou bioenergetických cviků zaměřených přímo na hněv je součástí e-booku Papiňák pod kontrolou.) A pokud vám sednout, zkuste se jim (minimálně v tuto fázi) denně pár minut věnovat.
  • Dopřávejte si dostatek času o samotě, kdy se můžete znovu propojit se sebou samou a vnímat, co teď skutečně potřebujete. Konkrétní návod, jak se zkontaktovat se sebou samou, i s nahrávkou cvičení ve formátu mp3  naleznete v e-booku Mějte ze života víc!
  • Nápomocné mohou být také jakékoli jiné meditace a relaxace.
  • Dopřávejte si dostatek času pro sebe, dbejte na upokojování vašich potřeb.
  • Buďte k sobě laskavé a snažte se uspořádat si dny tak, abyste měly v tuto fázi dostatek spánku, méně emocionální zátěže a nemusely dělat práci, která vyžaduje dlouhodobé soustředění
  • Pokud cítíte potřebu změny, dovolte si ji.
  • S očištěním a zbavením se starého či nefunkčního může pomoci voda (popíjení vody nabité tímto záměrem, sprcha s vizualizací očištění), úklid, změna prostředí (i malého detailu v bytě), změna vizáže (jiný účes, nový sestřih vlasů, nová barva na vlasy, jiná barva oblečení) apod.

A jak je to v těhotenství a při absenci cyklu během kojení?

I v tuto dobu nás ovlivňují hormony a i v tuto dobu jsme cyklické. Může být těžší pozorovat jednotlivé fáze či své stavy přiřadit k obrazu některého z archetypů, ale jiná cesta než se vnímat (a ideálně si to i zapisovat) není. V tomto období je průběh ještě více individuální.

Během kojení, dokud se nerozběhne plně menstruační cyklus, se prý střídají převážně období panny a kouzelnice (čarodějnice) (informace z kurzu Katky Juřenčákové Přirozená antikoncepce a vědomé milování)

Shrnutí aneb 2 důvody pro hněv a křik v souvislosti s menstruačním cyklem

Přirozený

První důvod nazývám „přirozený“. Odráží naši lidskou podstatu, která není jen zářivě bílá. Pamatuje, jak jsem na začátku zmiňovala temnou či strašnou matku? Odedávna je naší součástí. Temnota k nám patří. Hněv k nám patří. Bez něj bychom byly neúplní.

Přijměte to a nebojujme s tím. Dovolme si cítit vše, co je naší součástí. Opakuji cítit, je samozřejmě na místě zvolit vhodnou formu vyjádření, chceme-li se o své pocity podělit s druhými.

V rámci přirozeného ženského rytmu jsme se svojí temnou stránkou, a většinou tedy i s hněvem, nejčastěji konfrontováni ve fázi Kouzelnice (čarodějnice). Je to období, které nám dává šanci více vnímat, co nám v našich životech nevyhovuje a učinit rozhodnutí změnit to.

Nepřirozený

Druhý důvod nazývám „nepřirozený“. Spoustu hněvu a agresivity si bohužel přivádíme do života svým nepřirozeným počínáním.

Tím, že potlačujeme přirozený proud energie. Tím, že nerespektujeme naše cykly (například nedostatečně zpomalíme a odpočíváme ve fázi baby, ačkoli nás k tomu tělo výrazně vybízí). Tím, že nejsme sebou samými a stále se snažíme být někým jiným. Tím, že nerespektujeme své hranice a své potřeby. Tím, že potlačujeme svou tvořivou energii a nedáme ji šanci se projevit, a ta hledajíc, kam se vrtnout, pak vytryskne do destruktivní energie.

Závěr

Co z toho plyne? Buďme věrné své přirozenosti. Hledejme ji, respektujme ji, žijme ji.

U nás doma křičí většinou čarodějnice. Někdy si ale také počínám nerozumně a zbytečně si přivádím spoustu hněvu, i mimo tuto fázi, tím, že jdu sama proti sobě či proti přírodě. Jak je to u vás? Budu ráda, když se podělíte o své zkušenosti v komentářích.

Informace o jednotlivých fázích jsem čerpala z knihy Rudý měsíc od Mirandy Gray.

Pavla Kupčo

Chcete se podělit o své dojmy a zkušenosti? Máte dotaz? Pište do komentářů:

comments

Níže zadejte své křestní jméno a e-mail

 

Pošlu Vám e-book Z bouchajícího papiňáku laskavou mámou. A spolu s ním získáte i pravidelnou dávku inspirace, jak žít šťastněji a vyrovnaněji (nejen) s dětmi.

 

 

Váš e-book už je na cestě k vám!

Níže zadejte svůj e-mail.

Pošlu Vám e-book Z bouchajícího papiňáku laskavou mámou. A spolu s ním získáte i pravidelnou dávku inspirace, jak žít šťastněji a vyrovnaněji (nejen) s dětmi.

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu (Mgr. Pavla Kupčo, IČ: 04883187, se sídlem K parku 298, 251 01 Nupaky) je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů , které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání e-booku a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.

You have Successfully Subscribed!